עקוב אחרי הציורים (4-1). זכור בציורים (5-6) להפוך את גב היד אליך,
בציור (6 ) פני האצבעות אליך.

community.gif
משסיימת התחל לחזור עם החבל החוט או השרוך, על עצמו פעמיים.
שים לב שאתה יורד מתחת לחוט או עולה מעליו רק אם החוט הראשון ירד או עלה.
 אל תדלג מעל החוט הראשון אלא לך כל הזמן לימינו או לשמאלו.
משהקפת שלוש פעמים, מתח יפה וחבר בפנים את הקצוות או תפור אותם.
 באם תמתח יותר תקבל כפתור או כדור.
במאמץ קטן, תוכל לעשות ראש תורכי ארוך היכול לשמש ידית או קשוט לידית של מקל,
אופנים, טבעת למפיות ועוד.
 במקום לכרוך כמקודם על האצבע כרוך על מקל .
 לא בחזקה. התחל בשמאל וכרוך בזוית 45 מעלות ימינה מספר כריכות כרחב הראש שתרצה לקבל.
מכן חזור חזרה וכרוך באותה זוית מעל הכריכות הקודמות.
 שמור על מרחק שווה בין הכריכות. (1)
 חזור וכרוך בחזרה פעם שלישית, בזהירות מעל הכריכות שכרכת. (2).
בדרך חזרה שים לב ! כל פעם שאתה נפגש בחוט העובר משני הצדדים
חוט עבור מעליו בחוט העובר בשני צדיו מתחת לחוט עבור מתחתיו,
 ויצא שתעלה ותרד לסרוגין. משתגיע להתחלה החל לחזור עמה,  רד עמה ועלה שלוש פעמים (3).
תקבל ראש תורכי ארוך (4 ) או קצר יותר (5)
. כן יהיה חתכו לרחב מלא יותר באם תעבור מספר פעמים גדול
הלוך וחזור (1 -2) לפני השלוב (3).

1.gif

ניכתב ונערך על ידי יקי

logo.gif

כל הזכויות שמורות